Soukromé   Mořina 2008 Doksany 2009 Mšeno2010 Štěchovice 2010

Černolice 2008?

8.12.2007 jsme podnikli rekognoskační výpravu z Jíloviště přes Černolice do Řevnic a do osvědčené a oblíbené hospůdky Na rovině.
Širší grémium se žádá o souhlasné mručení nebo nesouhlasné šoupání nohama - obojí písemnou formou e-mailem! E&S