Jestliže víte jak, můžete se 

 

Mašinka, výhybka, hradlo, most
prosím tebe o milost:
pusť mne k panu Zababovi