Hyperlinky na Dostaveníčku mají trochu jiné konvence, než ty standardní, na které jsme zvyklí na i-netu. Je to dáno uspořádáním hyperlinků - jeho strukturou.

Hyperlinky Dostaveníčka mají stromovou strukturu, která odpovídá řazení webů do vzájemných souvislostí. Uveďme si příklad z projektu Dráhy:

1. Odkaz v tmavočerveném tlačítku znamená přechod na vyšší úroveň (na nadřazenou skupinu) např:

Odkazy  v úrovni České dráhy Po kliknutí na odkaz ODKAZY:
Po kliknutí na odkaz ODKAZY:
po kliknutí na odkaz DRÁHY:
po kliknutí na odkaz DRÁHY:

2. Odkaz v zeleném tlačítku rozvine skupinu odkazů o 1 úroveň níže:

odkazy o úroveň níže Po kliknutí na odkaz Železniční muzea a spolky:
Po kliknutí na odkaz Železniční muzea a spolky:
Odkazy v úrovni DRÁHY Po kliknutí na odkaz Dráhy české:
Po kliknutí na odkaz Dráhy české:

3. Odkaz v modrém tlačítku nebo obrázek je přímým odkazem na webovou stránku.

odkaz v modrém tlačítku je přímým odkazem na webovou stránku

Stránka odkazů (nebo spíše rám se stránkou odkazů) může mít 2 formy: pouze tlačítka, nebo obrázek a tlačítka s doprovodným textem:

pouze tlačítka
Jednoduchá forma odkazů na stránky: pouze tlačítka.
tlačítka a obrázky
Zde dodal webmaster i obrázky z webů, a tak odkaz na stránku má formu miniatury obrázku.

Příklady naleznete například na stránkách Zlonice 3.10.1998 nebo Bechyňka - odkazy